1 października 2020

Wykształcenie

Ukończone szkolenia i przebieg pracy zawodowej

2010 ukończona Szkoła Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Gniazdo” w Katowicach

2010 wolontariusz w Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku-Białej

2011 ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2012 wolontariusz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Bielsku-Białej

od 2012 r. do 2019 r. współpraca z ITEM Centrum Psychologiczne (diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i młodzieży; prowadzenie szkoleń z zakresu FASD, traumy wczesnodziecięcej i przywiązania dla rodziców i specjalistów)

2013 ukończone podyplomowe studia kwalifikacyjne na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

2013 – 2014 koordynator, psycholog-diagnosta i współprowadząca szkolenia dla specjalistów z zakresu procedur diagnozy psychologicznej w FASD w projekcie ALICJA organizowanym przez PARPA

2013 – 2017 psycholog w przedszkolach na terenie gminy Porąbka (praca terapeutyczna z dziećmi i ich rodzicami)

2014 ukończony kurs Metodyka Zdalnego Nauczania w Be-Clever Smart Blended Learning LTD

2014, 2016, 2017 ukończone kursy w zakresie neurostymulacji dzieci metodą MNRI®

od 2014 do nadal prowadzenie własnej działalności Pracownia Psychologiczna „ISKIERKA” Monika Iskierka-Mreńca

2015 ukończony kurs „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka. Teoria i praktyka.” prowadzony przez prof. Anetę Ritę Borkowską

2015 prelegentka podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie pt.: „FASD: problem kliniczny i społeczny”  (wykład pt. „Studium przypadku dziecka z FASD – diagnoza i terapia”)

2016 ukończenie szkolenia dla specjalistów w ramach Akademii Świadomego Rodzica przygotowującego do pracy z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi

2017 ukończenie certyfikowanego szkolenia dla diagnostów FASD (Katedra Radiologii CM UJ i PARPA

2020 Szkoła Konsultacji Dla Psychologów Moduł I (Pierwsza konsultacja, praca z parą, złość) u Agnieszki Stein i Małgorzaty Stańczyk

2020 – 2021  współpraca z Centrum Medycznym Medicome w Oświęcimiu na stanowisku psychologa

od 2020 współpraca z Medicome Baby – Szkoła Rodzenia

od 2021 współpraca z firmą Grywitt (webinary dla korporacji)

od 2021 współpraca z Natuli Dzieci są ważne – artykuły

2021 ukończenie Szkoły Coachingu NOVO

przez cały okres pracy zawodowej udział w różnych szkoleniach i kursach z zakresu wspierania rodziców i dzieci w radzeniu sobie z różnymi problemami, m.in.

 • „Więź jako czynnik chroniący rozwój” u Teresy Jadczak-Szumiło,
 • “Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania” u Teresy Jadczak-Szumiło,
 • “Wpływ traumy wczesnodziecięcej na funkcjonowanie dziecka” u Teresy Jadczak-Szumiło,
 • „Oswoić dziecięcą złość” u Anity Janeczek-Romanowskiej,
 • „Wysoko wrażliwe dzieci” u Małgorzaty Stańczyk,
 • “Moje dziecko się boi” u Anity Janeczek-Romanowskiej,
 • “Złość rodzica” u Małgorzaty Stańczyk,
 • “Małe Wielkie Emocje”u Małgorzaty Musiał “Dobra Relacja”,
 • “Wprowadzenie do NVC” u Joanny Berendt i Emilii Kulpy-Nowak,
 • “Relacja bez kar i nagród” u Agnieszki Stein i Małgorzaty Stańczyk,
 • “3R-regulacja, relacja, rozwój” u Agnieszki Stein i Małgorzaty Stańczyk,
 • “Odstresowany rodzic – SelfReg” u Natalii Fedan,
 • “Rodzicielstwo Pełne Spokoju” u Agnieszki Pieniążek “Domowe Zawirowania”,
 • “Rozwiń Skrzydła-o poczuciu własnej wartości u dzieci” u Małgorzaty Musiał “Dobra Relacja”
 • O adaptacji do przedszkola i kiedy dziecko nie współpracuje u Agnieszki Misiak
 • Konferencja “Specjaliści 0-6 Praktycy praktykom” organizowaną przez Magdalenę Komstę z wymagające.pl
 • “Odpieluchowanie bez stresu” u Magdaleny Komsty wymagające.pl
 • Rozwijaj swoje talenty wg Gallupa “Twoja naturalna moc” i “Wartości – GPS Twojego życia” w TLnC Global Taisja Laudy
 • “Coaching dla początkujących” u Rafała Szewczaka
 • “Zaparcia nawykowe i moczenie” u Karli Orban i Magdaleny Komsty
 • Akademia Komunikacji Tomasza Zielińskiego
 • Life Coaching u Małgorzaty Leduchowskiej
 • Coach w superwziji u Rafała Szewczaka i Magdaleny Kozioł
 • “Wspieranie w zmianie” u Rafała Szewczaka i Magdaleny Kozioł
 • O lęku, odwadze, perfekcjonizmie u Magdaleny Kluszczyk
Instagram