18 października 2018

Oferta

W ZWIĄZKU Z NARODZINAMI MOJEGO DZIECIĄTKA, AKTUALNIE NIE ŚWIADCZĘ USŁUG.
ZAPRASZAM DO ŚLEDZENIA WPISÓW NA BLOGU I ODWIEDZANIA MOJEGO FANPAGE’A NA FACEBOOKU 🙂

1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW – są krótkoterminową formą pomocy. Niektórzy klienci korzystają z jednej konsultacji, inni z kilku, jeszcze inni korzystają z pojedynczych konsultacji co kilka miesięcy. W trakcie pierwszej wizyty, która trwa zazwyczaj 1,5-2 godzin, rodzice przedstawiają problem, a następnie wspólnie z psychologiem podejmują decyzję o dalszych działaniach – np. zaplanowanie kolejnego spotkania z rodzicem i dalszej rozmowy o rozwiązaniu problemu, lub spotkanie z dzieckiem i zaplanowanie dalszej współpracy. Czytaj więcej

2. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I NEUROPSYCHOLOGICZNA DZIECI – są to różne zadania i próby mające na celu mierzyć konkretne funkcje, zazwyczaj poznawcze, dziecka. Diagnoza zawsze poprzedzona  jest wstępną konsultacją z rodzicem w celu poznania problemu dziecka i ustalenia zakresu badania – może to być np. ocena ilorazu inteligencji, mocnych i słabych stron dziecka, ocena ryzyka dysleksji, ocena gotowości szkolnej. Czytaj więcej

3. OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNE  – opinia psychologiczna wydawana jest na zakończenie procesu diagnostycznego. W opinii zawarte są dane z wywiadu, informacja o użytych w diagnozie narzędziach, wnioski z obserwacji, przeprowadzonych prób diagnostycznych oraz zalecenia do pracy w domu i w przedszkolu/szkole. W uzasadnionych sytuacjach potrzebne mogą okazać się dodatkowe badania i konsultacje, np. lekarska, logopedyczna, obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole czy rozmowa z nauczycielami. Czytaj więcej

4. OCENA I TERAPIA NEUROROZWOJU METODĄ MNRI® – Program neurosensomotorycznej integracji odruchów metodą dr Swietłany Masgutowej, znany pod tytułem „Masgutova Method of Reflex Integration” (MNRI) skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych, z różnymi trudnościami fizycznymi, intelektualnymi i emocjonalnymi, i opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. Czytaj więcej

5. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z DZIEĆMI – zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb danego dziecka, np. zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, neurostymulacja metodą MNRI® , zajęcia związane z emocjami. Zakres i długość zajęć ustalana po procesie diagnostycznym lub analizie wyników badań i zaleceń zawartych w opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W cenę terapii wliczone są wszystkie pomoce i materiały wykorzystywane w trakcie spotkania.

6. WARSZTATY I SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI – tematyka, cena, liczba osób, miejsce ustalane są indywidualnie.

https://www.facebook.com/monikaiskierkapsycholog/
https://www.facebook.com/monikaiskierkapsycholog/
LINKEDIN
Instagram