18 października 2018

O mnie

Dzień dobry 😊

Nazywam się Monika Iskierka-Mreńca.

Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz trenerem warsztatów umiejętności psychospołecznych.

W związku ze swoimi zainteresowaniami zawodowymi ukończyłam m.in. kurs „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka. Teoria i praktyka.”  pod kierunkiem prof. Anety Rity Borkowskiej z UMCS Lublin oraz szkolenia dotyczące neurostymulacji dzieci metodą MNRI®, a także kursy z zakresu NVC i wspierania dzieci i ich rodziców w oparciu o idee Rodzicielstwa Bliskości. Jestem certyfikowanym diagnostą FASD.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, współpracując z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – brałam udział w projekcie diagnozy dzieci z FASD, współprowadziłam szkolenia dla specjalistów w tym zakresie, byłam prelegentka podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie pt.: „FASD: problem kliniczny i społeczny”. Pracowałam terapeutycznie z dziećmi i ich rodzicami w przedszkolach. Współpracowałam z Centrum Psychologicznym ITEM w Żywcu. Prowadziłam szkolenia i warsztaty dla rodziców i specjalistów z zakresu FASD, traumy wczesnodziecięcej i przywiązania.

Specjalizuję się w diagnostyce psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci przedszkolnych i szkolnych przejawiających różne trudności edukacyjne i emocjonalne. Prowadzę konsultacje indywidualne i warsztaty, na których wspieram rodziców w budowaniu bliskich więzi ze swoimi dziećmi.

Pracuję w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz korzystam z wiedzy o neurorozwoju dziecka.

Prywatnie jestem żoną oraz mamą dziewięciolatka, trzylatki i 10-miesięcznego niemowlaczka. Lubię gotować oraz poszerzać wiedzę nt. zdrowego odżywiania.

Ukończone szkolenia i przebieg pracy zawodowej

 • 2010 ukończona Szkoła Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Gniazdo” w Katowicach
 • 2010 wolontariusz w Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku-Białej
 • 2011 ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 2012 wolontariusz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Bielsku-Białej
 • od 2012 r. do 2019 r. współpraca z ITEM Centrum Psychologiczne (diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i młodzieży; prowadzenie szkoleń z zakresu FASD, traumy wczesnodziecięcej i przywiązania)
 • 2013 ukończone podyplomowe studia kwalifikacyjne na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2013 – 2014 koordynator, psycholog-diagnosta i współprowadząca szkolenia dla specjalistów z zakresu procedur diagnozy psychologicznej w FASD w projekcie ALICJA organizowanym przez PARPA
 • 2013 – 2017 psycholog w przedszkolach na terenie gminy Porąbka (praca terapeutyczna z dziećmi i ich rodzicami)
 • 2014 ukończony kurs Metodyka Zdalnego Nauczania w Be-Clever Smart Blended Learning LTD
 • 2014, 2016, 2017 ukończone kursy w zakresie neurostymulacji dzieci metodą MNRI®
 • od 2014 do nadal prowadzenie własnej działalności Pracownia Psychologiczna „ISKIERKA” Monika Iskierka-Mreńca
 • 2015 ukończony kurs „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka. Teoria i praktyka.” prowadzony przez prof. Anetę Ritę Borkowską
 • 2015 prelegentka podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie pt.: „FASD: problem kliniczny i społeczny”  (wykład pt. „Studium przypadku dziecka z FASD – diagnoza i terapia”)
 • 2016 ukończenie szkolenia dla specjalistów w ramach Akademii Świadomego Rodzica przygotowującego do pracy z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi
 • 2017 ukończenie certyfikowanego szkolenia dla diagnostów FASD (Katedra Radiologii CM UJ i PARPA
 • 2020 współpraca z Medicome Baby – Szkoła Rodzenia
 • 2020 Szkoła Konsultacji u Agnieszki Stein i Małgorzaty Stańczyk
 • przez cały okres pracy zawodowej udział w różnych szkoleniach i kursach z zakresu wspierania rodziców i dzieci w radzeniu sobie z różnymi problemami, m.in. „Więź jako czynnik chroniący rozwój”, „Oswoić dziecięcą złość”, „Wysoko wrażliwe dzieci”, “Moje dziecko się boi”, “Złość rodzica”, “Małe Wielkie Emocje”, “Wprowadzenie do NVC” “Relacja bez kar i nagród”, “3R-regulacja, relacja, rozwój”, “Odstresowany rodzic – SelfReg”, “Rodzicielstwo Pełne Spokoju”, “Rozwiń Skrzydła”

[/read]

Instagram